Dr Jan Kulczyk
English

Wizjoner

Pionier
wolnego rynku

„Jan Kulczyk nie bał się podejmować
ryzykownych decyzji
i miał wyjątkową biznesową wyobraźnię.”

New York Times

Był jednym z najaktywniejszych polskich przedsiębiorców, który od początku transformacji uczestniczył w najważniejszych przedsięwzięciach gospodarczych.

  • Pierwsza prywatna autostrada A2 – Autostrada Wolności.
  • Jedna z największych grup piwowarskich w Europie.
  • Największa motoryzacyjna grupa importerska w Polsce.
  • Pierwsza polska prywatna grupa energetyczna Polenergia.

„Najbardziej lubię projekty inwestycyjne, które może nie przynoszą spektakularnych efektów w krótkim terminie, ale są najmniej podatne na cykle koniunkturalne, wymagające wyjątkowego doświadczenia i odwagi.”

Jan Kulczyk

Wizjoner

Promotor
zielonej energii

Aktywnie działał na rzecz ochrony środowiska i rozwoju technologii czystej energii na świecie.

  • Był przewodniczącym światowej Rady Dyrektorów Green Cross International.
  • Aktywnie inwestował w energetykę odnawialną.
  • Globalnie promował idee zrównoważonego rozwoju energetyki.
  • Był przewodniczącym Międzynarodowej Komisji Ekspertów ds. Energetyki Zielonej na Ukrainie.

Był architektem międzynarodowej dyskusji na temat możliwości inwestycyjnych i wyzwań gospodarczych, jakie stoją przed Czarnym Lądem oraz Unią Europejską.